In 2016 maakten we goede sier met de eerste clubtocht van dat jaar: Primavera. Die had als thema Bijzondere Verrichtingen. Een soort crash fitness om reflexen klaar te stomen voor het nieuwe motorseizoen. Destijds werd dat door de deelnemers zeer. Lees verder